ควบคุมแมลง

Anything in Thai language (outside of Thai names for Construction Stuff).

Moderators: Sometimewoodworker, MGV12, BKKBILL

ควบคุมแมลง

Postby harry+ratchanee » Wed Sep 15, 2010 2:16 am

ไปช่วยค้นมาให้ค่ะ แต่ไม่รู้ว่าช่วยได้แค่ไหนนะคะ โทร.ไปถามร้านขายเคมีภัณฑ์ให้เขาก็บอกว่าเรียกทับศัพท์เลย เรียกกรดบอริกค่ะ เป็นผงสีขาว ใช้ผสมกับสารชนิดอื่น ได้หลายวัตถุประสงค์ค่ะ (ค้นมาได้ตามนี้ค่ะ) ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Boric acid ชื่อสินค้า - อังกฤษ : Boric Acid ชื่อสินค้า - ไทย : กรดบอริก สูตรเคมี : H3BO3 CAS Number: 10043-35-3 กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารกำจัดแมลงอื่น ๆ (Other Insecticides) แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารกำจัดแมลงเพื่อฆ่ามดและแมลงสาบ เป็นสารบัดกรี สารหน่วงไฟและสารให้คุณสมบัติทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ และใช้เป็นสารเติมแต่งให้กับสีย้อม การชุบนิกเกิล น้ำยาล้างฟิล์ม แก้ว สารเคลือบ สบู่ สี กระดาษ สารยึดเกาะและเหล็ก [HSDB] ใช้เป็นสารเติมแต่งสำหรับแก้วโบโรซิลิเกตชนิดทนไฟและเส้นใยแก้ว เป็นสารหน่วงไฟสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ฉนวน เป็นสารกำจัดเชื้อราสำหรับผลไม้ตระกูลส้ม มะนาว เวชภัณฑ์สำหรับตา และเป็นตัวทำละลายสำหรับการเคลือบโลหะนิกเกิลด้วยกระบวนการแยกสารด้วยไฟฟ้า [Hawley]

Nawty
this is the reply my mrs. got (yes in Thai) about Boric acid, so let your mrs. have a read.
That is code for Boric acid H3BO3 CAS Number: 10043-35-3

Harry
User avatar
harry+ratchanee
 
Posts: 82
Joined: Fri Jun 05, 2009 3:13 am
Location: southampton uk to Chiang Mai

Re: Insect Control Considerations

Postby fredlk » Wed Sep 15, 2010 9:40 am

harry+ratchanee wrote:ไปช่วยค้นมาให้ค่ะ แต่ไม่รู้ว่าช่วยได้แค่ไหนนะคะ โทร.ไปถามร้านขายเคมีภัณฑ์ให้เขาก็บอกว่าเรียกทับศัพท์เลย เรียกกรดบอริกค่ะ เป็นผงสีขาว ใช้ผสมกับสารชนิดอื่น ได้หลายวัตถุประสงค์ค่ะ (ค้นมาได้ตามนี้ค่ะ) ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Boric acid ชื่อสินค้า - อังกฤษ : Boric Acid ชื่อสินค้า - ไทย : กรดบอริก สูตรเคมี : H3BO3 CAS Number: 10043-35-3 กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารกำจัดแมลงอื่น ๆ (Other Insecticides) แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารกำจัดแมลงเพื่อฆ่ามดและแมลงสาบ เป็นสารบัดกรี สารหน่วงไฟและสารให้คุณสมบัติทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ และใช้เป็นสารเติมแต่งให้กับสีย้อม การชุบนิกเกิล น้ำยาล้างฟิล์ม แก้ว สารเคลือบ สบู่ สี กระดาษ สารยึดเกาะและเหล็ก [HSDB] ใช้เป็นสารเติมแต่งสำหรับแก้วโบโรซิลิเกตชนิดทนไฟและเส้นใยแก้ว เป็นสารหน่วงไฟสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ฉนวน เป็นสารกำจัดเชื้อราสำหรับผลไม้ตระกูลส้ม มะนาว เวชภัณฑ์สำหรับตา และเป็นตัวทำละลายสำหรับการเคลือบโลหะนิกเกิลด้วยกระบวนการแยกสารด้วยไฟฟ้า

Translation courtesy of Google:
To helping people to ค่ะ. But do not know how I can help คะ. Tel. To ask the store chemicals, he said it called transliteration. ค่ะ called boric acid powder.
White to mix with other substances. Multiple objectives ค่ะ. (Person came as here) a chemical / what contact: Boric acid Product Name -.
English: Boric Acid Product Name - Thailand: boric acid formula: H3BO3 CAS Number: 10043-35-3 Chemical group / what
Experience: Insecticides Other (Other Insecticides) source / use: Use as Insecticides to kill ants and
Cockroaches as soldering compounds. Retardant and fire resistant compounds for climate. And used as additives to the dye. Nickel plating.
Liquid soap film glass coating color binder paper and steel [HSDB] used as additives for Robert Glass Bowl silicate fire resistant.
And fiber. A flame retardant for textiles and insulation products. Removal of the skin for fungal fruit orange lemon Family Medicine for
Eyes and a solvent for coating nickel electroplating process separation.
User avatar
fredlk
 
Posts: 5879
Joined: Tue Apr 07, 2009 3:11 pm


Return to Thai Language Forum

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest